Du lịch Trung Quốc

Du lịch Trung Quốc: Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn (4 ngày)
HCM - ĐỒNG NHÂN - TRƯƠNG GIA GIỚI - VŨ LĂNG NGUYÊN - PHƯƠNG HOÀNG CỔ TRẤN
Máy bay, Ô tô
5 ngày 4 đêm | Lượt xem: 77
Phượng Hoàng là tên một cổ trấn nằm cạnh con sông Đà Giang...thành cổ còn lưu giữ nhiều thành quách, những dãy phố, những căn nhà cổ, gia trang, ...
'Tình tương Tây': Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn (5 ngày, bay VJ)
TP.HCM - Trương Gia Giới - Đồng Nhân - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Thiên Môn Sơn
Máy bay, Ô tô
5 ngày 4 đêm | Lượt xem: 95
Phượng Hoàng là tên một cổ trấn nằm cạnh con sông Đà Giang...thành cổ còn lưu giữ nhiều thành quách, những dãy phố, những căn nhà cổ, gia trang, ...
Đặt chỗ với niềm tin
Đảm bảo giá tốt nhất
Đảm bảo hoàn tiền
Hướng dẫn bởi các chuyên gia địa phương